Menu

Výměna odpadů

Kanalizace patří mezi části domu, o kterých víme, ale nevidíme je. Proto si často neuvědomujeme jejich skutečný stav a začínáme jej řešit až v případě havárie, kdy je již pozdě. Běžnými problémy, které jsou spojeny se starými odpadními rozvody, jsou netěsnosti, zatékání, hlučnost a možné ohrožení bezpečnosti obyvatel. Tak jako každý materiál, tak i materiál kanalizačního potrubí má svou délku životnosti. Bytové domy starší než třicet let se nacházejí na její hranici. Po tak dlouhé době každodenního používání je výměna nutná a dříve či později ní bude muset projít každý dům.Firma REHAU přináší kvalitní a bezpečné řešení s názvem RAUPIANO Plus. Tento materiál splňuje všechny technické požadavky. Průzkum evropských zemí i praxe ukázala, že nejčastějším důvodem stížností majitelů bytů je hlučnost, která souvisí především s kanalizací. Zdrojem hluku je přitom sanitární zařízení s příslušným odpadním potrubím z azbestocementu nebo PVC. Staré potrubí z azbestocementu nemá vzhledem ke své vysoké hmotnosti až tak špatné akustické vlastnosti. Běžné potrubí z plastu (polypropylen nebo PVC) je na tom výrazně hůř - lidský organismus vnímá hluk několikanásobně silnější. RAUPIANO Plus je řešením při výměně stoupaček. Má špičkový útlum hluku, vysokou těsnost a životnost. Montáž potrubí je jednoduchá, bez lepení, zápachu, zda špíny - jen zasouváním hrdel s těsněním.

Trubky a tvarovky jsou vyrobeny ze speciálního polypropylenu RAU-PP, který brání přenosu hluku vzduchem. Pro zamezení přenosu zvuku šířícího se upevněním však sama vysoká hustota materiálu nestačí. Proto je třeba použít zároveň i odhlučněnou upevňovací techniku. Ta sestává ze speciálně vyvinuté kombinace dvou objímek, čímž se výrazně eliminuje přenos hluku tělesem. RAUPIANO Plus tak vytváří harmonický celek, který přispívá k maximálnímu komfortu uživatele bytu, domu, či jiných prostor.

  • Redukce přenosu hluku hmotou
  • Dvojitá zvukově izolační objímka
  • Redukce přenosu hluku vzduchem


Oproti běžným troubám z plastu je útlum téměř dvojnásobný, snížení z 29dB na 17dB. V subjektivním vnímání hluku člověkem více než 8 násobný, protože každé 3 decibely znamenají zdvojnásobení počtu zdrojů hluku. Montážní technologie s použitím zvukově izolační objímky efekt zvukové izolace ještě znásobí, ale i bez jejího použití má systém RAUPIANO Plus podstatně lépe zvukové parametry než běžně dostupný plast. Všechny akustické parametry trubek RAUPIANO Plus jsou ověřeny měřením renomovaného institutu Frauenhoferinstitut für Bauphysik.

Protipožární ochrana

Je často opomíjeným aspektem. Většina bytů představuje samostatný protipožární úsek. Jelikož se při výměně rozvodů probourat protipožární přestup v mezistropu, po sanaci je nutné strop opět protipožární uzavřít dobetonováním v celé tloušťce nebo aplikovat měkkou ucpávku z minerální vlny. Aplikace běžné PUR pěny, případně ponechání otvoru otevřeným není řešením. Naopak, je to hazard s majetkem a zdravím obyvatel. Dalším faktem je, že trubky se mění za plastové. T.j. původní požárně odolné materiály se mění za hořlavé bez požární odolnosti. Z toho vyplývá povinnost přestup protipožární zajistit. K tomuto účelu poslouží známé protipožární manžety, nebo novinka - protipožární pásy, tzv. "Wrap". Oba produkty disponují schopností otvor v případě požáru okamžitě uzavřít, a to díky extrémní rozpínavosti materiálu při vystavení ohni.

Komplexní řešení

REHAU se v oblasti sanace bytových domů neomezuje pouze na dodávky samotných kvalitních materiálů. Na základě získaných zkušeností nabízí ucelené řešení pro výměnu stoupaček, počínaje poradenstvím před realizací, obhlídkou bytového domu a zpracováním cenové nabídky a v neposlední řadě organizací výměny rozvodů prostřednictvím certifikovaných montážních partnerů. Realizace zahrnuje výměnu vodovodních potrubí, plynu, případně i vzduchotechniky, a samozřejmě likvidaci azbestu jako nebezpečného odpadu ve smyslu platných právních předpisů ČR.