Menu

Čistá voda - základ života

Každý z nás dobře ví, že naše lidské tělo se z 80% skládá z vody. Proto jsme na vodním zdroji životně závislí a musíme přijímat vodu denně v několika litrech. Tato voda musí být nezávadná a měla by obsahovat jisté stopové prvky, které naše tělo potřebuje. Zamysleli jste se ale, někdy nad tím, zda dbáte, aby zdroj, který je k vám nejblíže, tedy tekoucí voda u vás doma, splňuje tyto základní požadavky? Přemýšleli jste někdy nad tím, z čeho vám tato voda vytéká? Dali jste si někdy udělat rozbor vody, zda neobsahuje látky, které by neměla mít?V mnoha domácnostech by si lidé na tyto základní otázky odpověděli záporně. Na území Slovenska máme zásoby nejkvalitnější vody v Evropské unii, je však škoda, že si ji sami znehodnocujeme vlastní nedbalostí a nedostatečnou péčí o kvalitu vodovodních potrubí. Ty jsou často na hranici své životnosti, jsou poškozené, zkorodované a do vody, kterou přijímáme, vypouštějí látky, které jsou ve vyšším množství škodlivé našemu tělu.

V bytových domech většinou řešíme problémy, které vidíme - zkažený výtah, rozbité dveře, vykradeny sklepa. Ale části domu, které jsou našemu oku neviditelné, snadno přehlížíme. Když nastane problém a dojde k havarijní situaci, až tehdy začínáme řešit následky. Rozumnější by však bylo těmto problémům předcházet. Kromě vodovodních potrubí sem patří i kanalizace, která představuje velké nebezpečí pro obyvatele v případě závažného porušení. Jednak z hlediska hygieny a jednak z důvodu původního materiálu. V minulosti se používal především azbest, který je pro lidi vysoce škodlivý. Jeho nebezpečnost spočívá v malých rozměrech jeho vláken. Při poškození se částice azbestu dostávají do vzduchu, vdechnutím se dostávají do plic, kde se zabodnou do plicních sklípků a postupem času okolo nich může vzniknout rakovinný nádor. Azbest je karcinogenních látka. Dnes už je používání azbestu na Slovensku zakázáno, ale stále se objevuje v bytových domech a způsobuje velké komplikace.

Na otázky spojené s rozvody vody a kanalizací vám rádi odpovědí odborníci ze společnosti REHAU, která se touto problematikou zabývá již desítky let. Je to nadnárodní společnost působící i na území Slovenska a poskytuje produkty nejvyšší kvality.