Menu

Čistá voda - základ života

Každý z nás dobře ví, že naše lidské tělo se z 80% skládá z vody. Proto jsme na vodním zdroji životně závislí a musíme přijímat vodu denně v několika litrech. Tato voda musí být nezávadná a měla by obsahovat jisté stopové prvky, které naše tělo potřebuje. Zamysleli jste se ale, někdy nad tím, zda dbáte, aby zdroj, který je k vám nejblíže, tedy tekoucí voda u vás doma, splňuje tyto základní požadavky? Přemýšleli jste někdy nad tím, z čeho vám tato voda vytéká? Dali jste si někdy udělat rozbor vody, zda neobsahuje látky, které by neměla mít?



V mnoha domácnostech by si lidé na tyto základní otázky odpověděli záporně. Na území Slovenska máme zásoby nejkvalitnější vody v Evropské unii, je však škoda, že si ji sami znehodnocujeme vlastní nedbalostí a nedostatečnou péčí o kvalitu vodovodních potrubí. Ty jsou často na hranici své životnosti, jsou poškozené, zkorodované a do vody, kterou přijímáme, vypouštějí látky, které jsou ve vyšším množství škodlivé našemu tělu.

V bytových domech většinou řešíme problémy, které vidíme - zkažený výtah, rozbité dveře, vykradeny sklepa. Ale části domu, které jsou našemu oku neviditelné, snadno přehlížíme. Když nastane problém a dojde k havarijní situaci, až tehdy začínáme řešit následky. Rozumnější by však bylo těmto problémům předcházet. Kromě vodovodních potrubí sem patří i kanalizace, která představuje velké nebezpečí pro obyvatele v případě závažného porušení. Jednak z hlediska hygieny a jednak z důvodu původního materiálu. V minulosti se používal především azbest, který je pro lidi vysoce škodlivý. Jeho nebezpečnost spočívá v malých rozměrech jeho vláken. Při poškození se částice azbestu dostávají do vzduchu, vdechnutím se dostávají do plic, kde se zabodnou do plicních sklípků a postupem času okolo nich může vzniknout rakovinný nádor. Azbest je karcinogenních látka. Dnes už je používání azbestu na Slovensku zakázáno, ale stále se objevuje v bytových domech a způsobuje velké komplikace.

Na otázky spojené s rozvody vody a kanalizací vám rádi odpovědí odborníci ze společnosti REHAU, která se touto problematikou zabývá již desítky let. Je to nadnárodní společnost působící i na území Slovenska a poskytuje produkty nejvyšší kvality.